Handschriftverbetering


Verbeter je handschrift

Maar hoe dan?

Kan dat dan, je handschrift verbeteren?

Jazeker, dat kan. We schrijven steeds minder met
de hand. Op de basisschool wordt nog maar zo’n 50% van de tijd besteed aan schrijven. In het voortgezet
en hoger onderwijs wordt voornamelijk op de laptop "geschreven”. En dit terwijl uit onderzoek is gebleken
dat hetgeen je met de hand opschrijft beter wordt begrepen en onthouden. Daardoor wordt het leren
beter ondersteund waardoor ook bewezen betere schoolresultaten worden behaald.
Kortom, het helpt dus bij lezen, rekenen en spellen!
Negatieve reacties

Helaas zijn er steeds meer kinderen met schrijfproblemen met daarbij alle nare gevolgen van dien. Reden dus om veel aandacht te besteden aan het verbeteren van een onleesbaar handschrift naar een goed leesbaar handschrift! Vaak krijgt een kind met een onleesbaar handschrift negatieve reacties op zijn of haar schoolwerk, zoals de opmerking 'slordig' of 'overnieuw'. Soms krijgt het zelfs onvoldoendes omdat het schoolwerk onleesbaar is. Voor een kind is dit erg frustrerend en dat kan de schoolprestaties onnodig negatief beïnvloeden.
Herkenbaar?

Dan is het tijd voor handschriftcoaching!
Met de juiste handschriftcoaching kan iedereen,
ongeacht leeftijd, zijn of haar handschrift verbeteren!
Van oktober t/m april kun je hiervoor bij mij terecht van maandag t/m woensdag.

  Bekijk hier de video 
  voor een impressie
  van de werkwijze

   (video: Lisanne van Bergen)

 Een verkeerd aangeleerde pengreep bemoeilijkt een vlot en leesbaar handschrift.Powered by webXpress